Tjänster

Vi erbjuder möjligheten för företag och organisationer att enkelt verifiera om kunder, underleverantörer och partners har kollektivavtal, gentemot vårt API eller med hjälp av en widget på sitt intranät.

Vår databas med kollektivavtal är direkt kopplad till fackförbunden och alltid uppdaterad i realtid med den senaste tillgängliga informationen om varje specifikt företag. Genom vårt nära samarbete med fackförbunden kan vi tillhandahålla denna värdefulla data, vilket i sin tur hjälper er organisation att fatta informerade beslut och främjar transparens på arbetsmarknaden.

Vår lösning är fullt automatiserad och kräver ingen manuell hantering. Det är en snabb och effektiv process som säkerställer att ni har korrekt information om era affärspartners när ni behöver den som mest. Genom att använda vårt verktyg kan ni stävja korruption, uppmuntra goda arbetsvillkor och främja öppenhet och rättvisa på arbetsmarknaden.

I samarbete med ett av kreditupplysningsföretagen kan vi också erbjuda möjligheten att berika era databaser med andra relevanta datapunkter, såsom F-skatt, skatteskulder, antal anställda, mm. Detta ger er ännu djupare insikter och hjälper er att ta välgrundade affärsbeslut samtidigt som ni säkerställer överensstämmelse med lagar och regler. Baserat på denna information utför vi också analyser för företag och organisationer för att få en än bättre förståelse och användning av informationen.

Boka en demo så visar vi hur just ditt företag kan dra nytta av våra tjänster